Hiển thị 1–12 của 30 kết quả

Dịch vụ đăng ký mã số – mã vạch

Đăng kí mã số mã vạch 10 chữ số

Được xếp hạng 0 5 sao
2,250,000 

Dịch vụ đăng ký mã số – mã vạch

Đăng kí mã số mã vạch 7 chữ số

Được xếp hạng 0 5 sao
3,000,000 

Dịch vụ đăng ký mã số – mã vạch

Đăng kí mã số mã vạch 8 chữ số

Được xếp hạng 0 5 sao
2,750,000 

Dịch vụ đăng ký mã số – mã vạch

Đăng kí mã số mã vạch 9 chữ số

Được xếp hạng 0 5 sao
2,400,000 

Dịch vụ đăng ký mã số – mã vạch

Đăng kí mã số mã vạch GLN

Được xếp hạng 0 5 sao
1,400,000 

Dịch vụ đăng ký mã số – mã vạch

Đăng kí mã số mã vạch GTIN8

Được xếp hạng 0 5 sao
3,000,000 

Giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng mã vạch

Gói 10 dịch vụ truy xuất thông tin mã vạch

Được xếp hạng 0 5 sao
3,000,000 

Giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Gói 10 QR Code truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Được xếp hạng 0 5 sao
3,000,000 

Giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng mã vạch

Gói 100 dịch vụ truy xuất thông tin mã vạch

Được xếp hạng 0 5 sao
9,000,000 

Giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng mã vạch

Gói 1000 dịch vụ truy xuất thông tin mã vạch

Được xếp hạng 0 5 sao
57,000,000 

Giải pháp tem bảo hành điện tử QR Code

Gói 10000 QR Code tem bảo hành điện tử

Được xếp hạng 0 5 sao
2,000,000 

Giải pháp tem chống giả điện tử QR Code

Gói 10000 QR Code tem chống giả điện tử

Được xếp hạng 0 5 sao
2,000,000