Đăng kí mã số mã vạch 10 chữ số

2,250,000 

Mã sản phẩm: MSMV 10