Đăng kí mã số mã vạch 7 chữ số

3,000,000 

Mã sản phẩm: MSMV 07