Đăng kí mã số mã vạch GTIN8

3,000,000 

Mã sản phẩm: MSMV GTIN-08